dr Jacek Wilczak

Adiunkt w Zakładzie Biochemii i Dietetyki w Katedrze Nauk Fizjologicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii, fizjologii żywienia i dietetyki dla studentów kierunków weterynaria, biologia, biotechnologia, zootechnika. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych, współautor podręczników akademickich z zakresu dietetyki, dietoprofilaktyki i wykorzystania związków biologicznie czynnych w żywieniu człowieka i zwierząt. Ważny element pracy stanowią badania mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie chorób dietozależnych oraz związane z wykorzystaniem związków biologicznie czynnych w konstruowaniu żywności funkcjonalnej. Szczegółowy zakres prac związany z wpływem związków polifenolowych, beta-glukanów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i probiotyków na procesy zapalne oraz potencjał przeciwutleniający tkanek zwierząt w czasie indukowanych stanów patologicznych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę