dr inż. Krzysztof Wiśniewski

Adiunkt, kierownik Zakładu Konstrukcji Budowlanych. Kierownik Studiów Podyplomowych – „Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczne budynków” od 2010. W latach 2001-2004 współpraca z miesięcznikiem „Budujemy Dom” i redagowanie działu odpowiedzi dla czytelników, w latach 2008-2010 współpraca z pismem „Poradnik Rolnika”. Recenzent materiałów egzaminacyjnych w zawodach: technik budownictwa, murarz, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, technolog robót wykończeniowych, posadzkarz – CKE Warszawa (od 2009).
Autor i współautor projektów budynków rolniczych, mieszkalnych i użyteczności publicznej.
między innymi: („Projekt chlewni na 120 loch w cyklu zamkniętym – w miejscowości
Owieczki Gm. Goniądz”, „Projekt obory na 65 krów mlecznych w miejscowości Juchnajcie
Gm. Gołdap”, „Projekt modernizacji fermy krów w gospodarstwie SGGW Oborach –
Goździach”, zespół zabudowy przy pl. Kościuszki w Ciechanowie, Osiedle ul Młodzieżowa
w Płońsku projekt budynku dydaktyczno-naukowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji
SGGW w Warszawie, projekt termomodernizacji budynku nr 8 SGGW, projekt konstrukcji
budynku Centrum Wodne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW,
budynków biurowych dla Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa i wielu
innych (1989-2012). Prowadzi zajęcia dydaktyczne min. z Budownictwa ogólnego, Fizyki budowli, Audytu energetycznego budynków, Budownictwa rolniczego, Charakterystyki energetycznej budynków itd. Prowadzę badania związane z budownictwem nisko energochłonnym na terenach niezurbanizowanych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę