dr Agnieszka Wnuk

Z wykształcenia doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, obecnie zatrudniona w katedrze Biometrii.  W ramach doktoratu badała zagadnienia związane z modelem multiplikatywnym i wizualizacją danych. Zawodowo i hobbistycznie zajmuje się analizą i prezentacją danych za pomocą metod graficznych (głównie w środowisku R). Stara się propagować wiedzę m.in. o wizualizacji danych, zasadach poprawnej budowy wykresów, analizie i prezentacji danych w formie graficznej a także wykorzystaniu w tym celu środowiska R.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę