dr inż. Jacek Zajączkowski

Leśnik i pracownik Wydziału Leśnego SGGW. Prowadzi badania naukowe i zajęcia ze studentami z różnych zagadnień szczegółowych hodowli lasu i innych dziedzin gospodarki leśnej: rozwoju lasów naturalnych, odnowienia i pielęgnowania lasu, zalesień gruntów porolnych, rekultywacji terenów zdegradowanych, zadrzewień. Ma także doświadczenie łącznie ponad 50 kilkunastogodzinnych szkoleń z pielęgnowania i ochrony dla rolników oraz z leśnictwa dla pracowników Ministerstwa Środowiska. Wiele podróżuje po polskich lasach, dzięki czemu w proponowanym kursie może uzupełnić elementy wiedzy podręcznikowej licznymi zdjęciami i komentarzami odnoszącymi się do doświadczeń praktycznych i historii polskiego leśnictwa. Więcej informacji można szukać na stronie http://wl.sggw.pl/structure/hodowla/pracownicy

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę