dr hab. inż. Anna Żbikowska

Prowadzi ćwiczenia i wykłady  dotyczące opakowań (Bezpieczeństwo opakowań, Opakowalnictwo, Technologia opakowań) i zagadnień związanych z tłuszczami roślinnymi.

dr inż. Iwona Ścibisz jest specjalistą w zakresie technologii owoców i warzyw,prowadzi zajęcia dotyczące żywności minimalnie przetworzonej oraz żywności o niskiej wartości żywieniowej a także specjalizuje się w wykrywaniu zafałszowań produktów spożywczych.

dr inż Katarzyna Marciniak-Łukasiak prowadzi zajęcia z zakresu technologii koncentratów spożywczych i dodatków do żywności.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę