dr Anetta Zielińska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Długoletni wykładowca w zakresie zarządzania oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nagrodzona dyplomem uznania przez J.M. Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągniecia naukowe. Autorka monografii „Finansowe i zarządcze uwarunkowania zmienności wypadków przy pracy w przemyśle spożywczym”. Współautorka monografii oraz autorka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych o tematyce bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, analizy ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach i rolnictwie. Od 2006 r posiada bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze bhp. Uczestniczyła we wdrożeniu projektów systemowych SAP ERP w różnych obszarach biznesowych: rachunkowość i logistyka, zarządzanie majątkiem, planowanie produkcji oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę