Zarejestruj się

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb związanych z rejestracją konta na potrzeby Uniwersytetu Otwartego, dla celów związanych z realizacją umowy (w tym w związku z rozpatrywaniem ew. reklamacji) oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Każda osoba dokonująca rejestracji ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.